Thursday, October 28, 2010

Pembacaan Hadis 7. Syeikh Usamah Sayyid Al-Azhari.

3.30petang: Sambungan pembacaan hadis sohih bukhari pada kitab fi istiqradh. Hadis ke-2397.

5.00petang: Tamat pembacaan hadis sohih bukhari pada hari kedua Kitab Syarikah. Hadis ke-2494.

Pembacaan akan disambung pada hari sabtu (30/10/10).

No comments: