Thursday, January 24, 2008

PERBEZAAN ILMU DAN PENGETAHUAN

MENURUT Dr. Syed Mohammad Naquib Al-Attas ILMU ialah “ma’na yang sampai ke dalam qalbu seseorang”. [Syed Mohammad Al-Naquib Al-Attas, Islam And Secularisme, ABIM, Kuala Lumpur, 1978.] Mengambil definisi ILMU oleh Naquib itu tadi penulis menambah bahawa ILMU ialah roh ma’na (the spiritual meaning) yang diredhai oleh Allah SWT. yang sampai ke dalam qalbu seseorang.

Adanya perkataan "sampai" di dalam definisi tersebut itu menunjukkan bahawa ILMU itu ada sumbernya (asalnya daripada mana) dan ada tempat akhirnya ia sampai; dan ia bergerak pindah dari sumbernya ke tempat di mana ia sampai; dan ia boleh juga bergerak pindah meninggalkan tempat yang ia telah sampai itu lalu kembali kepada tempat asalnya.

Tempat ILMU bagi seseorang ialah di dalam qalbu (atau hati) seseorang itu; bukannya di dalam otaknya; kerana otak hanya merupakan alat atau saluran saja yang dilalui oleh ILMU itu (dari sumbernya) untuk sampai ke tempatnya, iaitu di dalam qalbu seseorang. Walaupun banyak ahli sains neorologi dan psikologi mengatakan otak manusia adalah berperanan sebagai tempat tersimpannya ilmu, namun penulis berpendapat bahawa ILMU tempatnya sebagaimana pendapat Naquib, adalah di dalam qalbu seseorang; ini adalah kerana dalam Islam qalbu (hati) adalah istilah yang penting dan ada dihuraikan peranannya kepada manusia.

Oleh kerana ILMU itu bergerak (dari sumbernya menuju masuk ke dalam qalbu seseorang), maka sudah pastilah ada pihak yang membawanya untuk ia boleh sampai ke dalam qalbu seseorang itu. Oleh kerana ILMU itu adalah merupakah roh ma’na (the spiritual meaning), bersifat ghaib; maka pembawa yang membawanya dari sumbernya itu, haruslah membawa ia menuju untuk sampai ke dalam qalbu seseorang itu ialah mahkhluk ghaib juga, iaitu Malaikat.

Untuk ILMU itu dapat, iaitu boleh sampai atau tidak dapat sampainya ia ke dalam qalbu seseorang, ia bergantung kepada banyak faktor yang membenarkan ILMU itu boleh atau tidak bolehnya ia sampai ke dalam qalbu seseorang itu. Antara faktor pentingnya ialah pertamanya diri seseorang itu, iaitu ia mestilah seorang yang beriman; tiada di dalam keadaan melakukan kemungkaran dan maksiat walau sekecil mana sekalipun; dan faktor keduanya ialah persekitarannya mestilah terhindar dari sebarang adanya elemen-elemen kemungkaran dan maksiat walau sekecil mana sekalipun.

Musuh utama ILMU ialah syaitan; dan sedaya upayanya syaitan akan menghalang ILMU dari dapat sampai ke dalam qalbu seseorang. Sekiranya seseorang itu dalam keadaan tidak beriman atau dalam keadaan kemungkaran dan maksiat, atau berada di dalam suasana dan persekitaran yang terdapat elemen-elemen kemungkaran dan maksiat, maka syaitan akan merampas ILMU itu daripada Malaikat dan menukarkan ILMU itu menjadi PENGETAHUAN. Maka PENGETAHUAN-lah yang dibawa oleh syaitan hingga sampai ke dalam qalbu seseoarang. Maka akibatnya, walaupun asalnya ia adalah ILMU, tetapi oleh kerana pengaruh faktor-faktor tertentu tadi, Syaitan berjaya dapat menukarkan ILMU itu menjadi PENGETAHUAN untuk disampaikannya ke dalam qalbu seseorang itu, kerana manusia yang sepatutnya menerima ILMU itu tadi melakukan kemungkaran atau maksiat.

Iman As-Syafi’e berkata: [i][b]“Aku pernah mengadu kepada Shaikh Waki’ tentang keburukan hafalanku, maka beliau memberi petunjuk kepadaku supaya meninggalkan kemaksiatan. Beliau memberi nasihat kepadaku bahawa ilmu itu adalah Nur (Cahaya dari Allah) dan Cahaya dari Allah itu tiada akan ditujukan kepada orang yang berbuat kemaksiatan.” [/b][/i][Zabidi Hj. Nawawi, “Himpunan Nasihat Tokok-Tokoh Islam Sedunia”, Pustaka Muda, Ipoh, Perak, 1995, ms. 29.]

Apakah PENGETAHUAN? PENGETAHUAN ialah ketibaan roh ma’na yang tidak diredhai oleh Allah SWT. yang sampai ke dalam qalbu seseorang. Maka pembawa PENGETAHUAN dari sumbernya sehingga sampai ke dalam qalbu seseorang itu adalah syaitan. Syaitanlah yang menyampaikan PENGETAHUAN itu masuk dan tiba ke dalam qalbu (hati) seseorang.
Hampir semua mata pelajaran yang diajar oleh guru di sekolah atau di Universiti yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam; asalnya adalah ILMU. Ilmu Sains, Mathematik, Geografi, Agama Islam dll. adalah ILMU. Tetapi anda boleh buat analisis, hasil proses pengajaran-pembelajaran yang dilaksanakan itu; input yang diterima oleh para pelajar, adakah ia meruapakan ILMU atau hanya menjadi PENGETAHUAN?

Contoh: Bagi seorang wanita Islam, sewaktu ia di sekolah rendah dahulu ada dia belajar dalam ILMU Agama Islam bahawa wanita Islam mestilah menutup aurat. Apa yang dia pelajari itu adalah ILMU. Tetapi apabila ia sudah dewasa, menjadi isteri orang kenamaan misalnya, di kalayak ia mendedahkan auratnya dengan kepala dan rambutnya dapat dilihat oleh khalayak. Ini membuktikan bagi wanita ini, yang ada di dalam qalbunya, bukanlah ILMU mengenai penutupan aurat itu. Ia tahu bahawa mendedahkan aurat adalah berdosa, dan menutup aurat adalah wajib baginya; tetapi kefahamannya kini mengenai kewajiban menutup aurat yang berada di dalam qalbunya adalah hanya sebagai PENGETAHUAN saja, bukannya lagi merupakan sebagai ILMU.

Pelajaran Matematik misalnya, apabila diajar oleh guru dan sampai boleh diterima oleh para pelajar, adakah ia merupakan ILMU Mathematik atau PENGETAHUAN Matematik? Pelajaran Agama Islam yang diajar oleh ustaz dan ustazah, adakah apabila sampai ke dalam qalbu para pelajar, maka yang sampai itu merupakan ILMU Agama Islam atau PENGETAHUAN Agama Islam?

Kita boleh mengerti jawapan kepada soalan-soalan itu tadi dengan melihat tingkah laku seseorang. Seseorang yang dahulunya belajar berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran ILMU Matematik dan lulus dengan cemerlang di Unversiti dalam bidang ILMU Perakaunan misalnya, tetapi setelah menjawat jawatan Akauntan dalam sebuah Syarikat, ia memanipulasi akaun Syarikat itu bagi membolehkan ia mengaut keuntungan peribadi secara haram. Ini bererti, ILMU Matematik dan ILMU Perakaunannya telah hilang; kerana telah ditukarkan oleh Syaitan menjadi PENGETAHUAN Matematik dan PENGETAHUAN Perakaunan.

Semua orang lelaki Islam belajar ILMU Agama Islam faham bahawa mendirikan SHOLAT Jumaat itu adalah wajib. Ini adalah ILMU yang ia belajar. Tetapi banyak kali tanpa uzur syariei, ia tidak pun ke masjid untuk bersama jemaah mendirikan SHOLAT Jumaat. Ini membuktikan yang ada di dalam qalbunya itu bahawa mendirikan SHOLAT Jumaat itu adalah wajib bukannya lagi sebagai ILMU baginya, tetapi telah bertukar menjadi PENGETAHUAN-nya saja.

Seorang ahli POLITIK beragama Islam misalnya, ia berkelulusan Universti dalam bidangan Pengajian ILMU Islam. Sudah pastilah ia ada mendengar atau mempelajari Al-Hadis, misalnya 2 Hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “TIDAK BERIMAN SEORANG MU’MIN ITU SEHINGGA IA MENCINTAI SAUDARANYA SEBAGAIMANA IA MENCINTAI DIRINYA SENDIRI” dan “ANTARA MU’MIN DENGAN MU’MIN ITU ADALAH BERSAUDARA BAGAIKAN SATU TUBUH….” [Hadis-Hadis Sahih Bukhari & Muslim]. Adakah mereka yang menggunakan wadah dan wahana POLITIK menerima-pakai maksud kedua-dua Al-Hadis ini? Sudah tentu tidak! Terhadap ahli-ahli parti POLITIK yang seagama difitnah; malahan dalam parti POLITIK yang sama pun sesama ahli mahu dijatuhkan atau bersetuju dipenjarakan untuk menjatuhkannya melalui konspirasi. Ini membuktikan bahawa ILMU mengenai hadis-hadis itu tadi, baginya telah bertukar menjadi hanya sebagai PENGETAHUAN-nya saja di dalam qalbunya.

Majoriti umat Islam tentunya menyedari adanya al-hadis yang bermaksud: “Apabila kanak-kanak berusia 7 tahun hendaklah ia diperintah mendirikan sholat dan apabila sampai usianya 10 tahun hendaklah ia dipukul jika ia tidak mendirikan sholat.” [HR al-Bukhari-Muslim]. Setiap al-hadis sahih adalah ILMU. Adakah ia merupakan ILMU bagi anda, atau hanya tinggal *****a sebagai PENGETAHUAN saja? Jika anda tidaka mematuhi maksud al-Hadis itu apabila anda ada anak-anak dalam lingkungan usia tersebut bererti al-hadis tersebut hanyalah merupakan PENGETAHUAN saja di dalam qalbu anda!

Sistem Pendidikan Kebangsaan di Malaysia adalah jelas sebagai sistem yang menyampaikan PENGETAHUAN kepada para pelajar, rata-rata bukannya menyampaikan ILMU. Kita boleh lihat di sekolah-sekolah dan di universiti, proses pengajaran dan pemelajaran adalah tidak merupakan proses untuk menyampaikan ILMU tetapi majoritinya adalah proses menyampaikan PENGETAHUAN. Ini adalah kerana untuk menyampaikan ILMU, persekitaran dan suasananya mestilah merupakan MAJLIS ILMU.

Sesuatu kelas atau bilik kuliah itu tidak boleh dikatakan sebagai MAJLIS ILMU apabila terdapatnya elemen-elemen kemungkaran seperti guru atau pensyarah wanitanya beragama Islam tidak menutup aurat, para pelajar wanitanya yang beragama islam tidak menutup aurat dan bercampur-gaul pula dengan pelajar lelaki yang bukan mahram; duduk berdekat-dekatan. Keadaan dan situasi ini hanya layak diklasifikasikan hanya sebagai MAJLIS PENGETAHUAN, dan ia bukannya MAJLIS ILMU.

Fungsi ILMU dan PENGETAHUAN adalah sama, iaitu ia membentuk KEFAHAMAN kepada seseorang setelah ia sampai ke dalam qalbu. Dari KEFAHAMAN, ia bertukar menjadi KEYAKINAN, dari KEYAKINAN ia bertukar menjadi NILAI, dan NILAI ini pula membentuk SIKAP, dan SIKAP itulah pula yang mencorakkan TINGKAH LAKU: iatu bagi ILMU tingkah laku yang memiliki ILMU adalah diistilahkan sebagai IBADAT, tetapi bagi PENGETAHUAN, tingkah laku yang memiliki PENGETAHUAN adalah diistilahkan sebagai PERANGAI.

Kenapakah dalam bahasa Melayu diistilahkan sebagai PERANGAI? Sebabnya ialah ia berasal dari perkataan PERANG, iaitu yang kita umat Islam mesti "perangi" dengan cara melalui pelaksanaan kaedah yang terdapat dalam ajaran Islam, iaitu [i][b]“amarmakrufnahimungkar”.[/b][/i]

[Dipetik dari koleksi Pemikiran RAMPA]

Thursday, January 10, 2008

Kenali Tokoh Ilmuan


Kehidupan manusia jika dikaji sebenarnya kita sentiasa terpengaruh dengan alam sekitar dalam setiap sudut kehidupan. Masalan dalam perkara yang kita fokuskan dalam bidang ilmuan. Seorang mahasiswa yang berketerampilan dalam pengajian adalah tercatit dalam diari kehidupannya mempunyai beberapa orang tokoh ilmuan yang dikaguminya dan dijadikan sumber inspirasi serta role model untuk berjaya. Antara Tokoh Muktabar 'Alim 'Allamah yang boleh kita jadikan beliau role model supaya kita mengikuti langkah perjalanan pengajian beliau sehingga beliau dinobatkan seperti gelaran Syeikhul Fatih.Beliau yang dimaksudkan Al Syeikh Yusuf Al Qardhawi.


Latar Belakang Kehidupan Dan Perjalanan Pengajian


Yusuf Abdullah al-Qaradhawi seorang tokoh ulamak yang terkenal dalam abad ini. Beliau merupakan seorang pemikir, sarjana dan intelek komtemporori yang tidak asing lagi di dunia Islam. Beliau lebih dikenali sebagai Yusuf al-Qaradhawi. Yusuf al-Qaradhawi dilahirkan di desa Shafat al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiah, Mesir pada 9 September 1926 bersamaan 1344H. Nama penuhnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-Qaradhawi merupakan nama kelurganya. Nama ini diambil dari sebuah daerah yang bernama al-qardhah. Dan dinisbahkan kepada keturunannya. Di kampungnya ini terletaknya makam sahabat nabi yang meninggal di Mesir iaitu Abdullah bin Harith bin Juz al-Zubaidi.


Di kampung inilah beliau tinggal sehingga wafat pada tahun 86H. Sehingga kini makamnya sangat dimuliakan dan para penduduk kampung amat berbangga dengannya.Perkara ini telah dinyatakan oleh pengkaji sejarah seperti Ibn Hajar ketika menceritakan kisah sahabat ini. Al-Qaradhawi menyebutkan bahawa beliau berasal dari keluarga yang kuat beragama dan bapanya bekerja sebagai petani dan keluarga sebelah ibunya bekerja sebagai peniaga. Beliau menjadi yatim ketika berusia 2 tahun setelah ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau dipelihara oleh bapa saudaranya bernama Ahmad. Bapa saudaranyalah yang menjadi bapa dan sepupu-seppunya sebagai saudara-saudara beliau.


Beliau telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan mendapat keistimewaan daripada keluarga. Malah kata Yusuf sendiri: “ itulah gantian daripada takdir yang menjadikan saya yatim ketika berusia masih terlalu awal.” Ketika berusia 5 tahun, Yusuf telah dihantar ke kuttab di kampungnya untuk menghafaz al-Quran. Apabila usianya menjangkau 7 tahun, beliau memasuki sekolah rendah (madrasah Ilzamiyyah) yang diuruskan oleh Kementerian Pendidikan. Di sekolah ini, beliau belajar matematik, sejarah, kesihatan dan lain-lin.


Yusuf sejak kecil lagi mendapat pendidikan secara formal melalui sekolah kerajaan di sebelah pagi dan pendidikan agama (al-Kuttab) di sebelah petang.Yusuf menyebutkan : “ sebelum usia saya mencapai 10 tahun, saya telah dikurniakan oleh Allah dengan dapat menamatkan hafalan al-Quran sepenuhnya bersama pelajaran hukum-hukum tawjid.Saya masih tidak lupa ketika mereka mengadakan perayaan khatam al-Quran untuk saya seperti kebiasaan yang dilakukan oleh al-Kuttab. Mereka memberi minum dan kuih muih. Saya membca akhir surah-surah al-Quran dari surah al-Dhuha sehingga surah al-Nass. Ketika saya membaca akhir setip surah mereka menyambutnya dengn ucapan takbir dan tahmid. Pelajar bertakbir bersama saya.


Begitulah kebiasaan perayaan yang dilakukan pada setiap pelajar di kuttab.”. Di kampungnya tersebut mempunyai 4 buah Kuttab di mana wujud persaingan yang sihat bagi penghafal al-Quran di kalngan penuntutnya.Sejak kecil lagi, al-Qaradhawi bercita-cita untuk belajar di al-Azhar dan menjadi salah seorang daripada ulamaknya,Pada pandangan beliau, al-Azhar merupakan menara ilmu . Beliau juga terpengaruh dengan ulamak-al-Azhar di kampungnya seperti Syeikh Ahmad Muhammad Saqar, Syeikh Ahmad Abdullah, Syeikh Ahmad Battah dan Syeikh Abdul Mutalib Battah. Sejak kecil lagi beliau telah menunjukkan ciri-ciri ulamak.


Bakatnya terserlah apabila sering dipanggil untuk menjadi imam dan syarahan agama di Masjid kampungnya. Beliau menyebutkan bahawa semenjak hari itu ( hari khatam al-Quran) penduduk kampung terutama Syeikh Yusuf telah meminta kepada saya untuk menjadi imam apabila bersolat terutam solat jahriah kerana kurniaan Tuhan kepada saya yang dapat membaca al-Quran dengan baik.Ini merupakan penghormata yang terlalu awal, menyebabkan saya tidak mempunyai peluang bermain sebagaimana yang dinikmati oleh rakan sebaya.


Kehidupan seorang yang agung bermula sejak kecil lagi. Sausana rumah, keluarga dan masyarakat memberi saham yang besar dalm membentuk jiwa seseorang.Yusuf telah didewasakan dalam suasana keislaman yang kuat dan mantap. Bukan sahaja keluarga bapa saudaranya tetapi penduduk kampungnya yang telah mengambil berat dan memberi penghargaan kepada kanak-kanak yang menghafal al-Quran.Agama merupakan faktor utama yng sangat mempengaruhi kehidupan penduduk shafat al-Turab.


Agama adalah penunjuk arah bagi pemikiran serta sumber utama dalam membentuk budaya mereka dan memberi pengaruh utama dalam kegiatan harian mereka. Perkara ini dapat diketahui melalui kegiatan penduduk di situ yang sentiasa mengimarahkan masjid-masjid terutama dalam bulan Ramadhan, sambutan hari kebesaram Islam seperti perayaan sambuatan Maulid nabi dan Israk mikraj. Di samping itu, penduduk kampung amat peka terhadap pengajian al-Quran kepada kanak-kanak. Terdapat empat kuttab dalam kampung tersebut iaitu kuttab Syeikh Dasuqi, Kuttab Syeikh Nuruddin, Kuttab Syeikh Hamid Abu Zuwail dan Kuttab Syeikh Yamani Murad. Al-Qaradhawi belajar di kuttab Syeikh Hamid Abu Zuwail.


Al-Qaradhawi juga telah menghafal kitab al- Tuhfat yang berisi hukum-hukum tajwid. Sejak itu juga, beliau menjadi imam solat dan penduduk kampung amat menyukai bacaanya ketika bersembahyang. Mereka selalu menyuruh beliau menjadi imam terutama solat Subuh dan sejak itu mereka mengelarkannya sebagai ‘syeikh Yusuf’ . Pada masa itu, umurnya berusia 10 tahun. Apabila tamat madrasah Ilzamiyyah, beliau melanjutkan pelajaran ke Maahad Rendah Tanta (madrasah ibtida’ittah) selama 4 tahun dan di Maahad Menengah (madrasah thanawiyya) selama lima tahun.Maahad ini terletak dibawah penguasaan al-Azhar.


Menurut al-Qaradhawi, pada mulanya bapa saudaranya enggan menghantar beliau ke sekolah maahad al-Azhar kerana ia memakan masa yang lama apatah lagi banyak graduannya menganggur ketika itu. Bapa saudaranya inginkan beliau menamatkan pelajaran dan cepat mendapat pekerjaan atau menjadi peniaga yang berjaya. Tetapi takdir allah yang menentukan apabila ada seorang syeikh yang datang melawat kampung shafat al-Turab dan menyarankan kepada bapa saudara bahawa wajib beliau menghantar saya ke al-Azhar. Saat itulah yang merubah kehidupan al-Qaradhawi dan menjadi salah seorang pelajar di Maahad Agama Tanta dengan memakai pakaian rasmi al-al-Azhar iaitu jubah dan serban merah.


Semasa di Maahad Tanta, al-Qaradhawi mulai banyak membaca buku. Ia tidak hanya membatasi diri untuk membaca buku-buku silibus sahaja, tetapi buku-buku yang lain untuk meluaskan ufuk pemikiran dan menghilangkan kehausan terhadap ilmu pengetahuan. Untuk itu, al-Qaradhawi mendapatkan buku-buku tersebut melalui perpustakaan Dar al-Kutub Tanta atau menyewanya dari perpustakaan Fak al-azmah. Pada masa ini, bacaan al-Qaradhawi lebih tertumpu kepada dunia kesusasteran Arab dengan membaca buku-buku karya al-Manfaluti, Mustafa al-Sadiq al-Rafa’i Taha Husain, Abbas Aqqad dan Ahmad Amin.


Di Maahad Agama Tanta, al-Qaradhawi belajar dengan al-Bahi al-Khuli, Syeikh Mahmud al-Diftar dan Syeikh Mutawalli Sya’rawi.Semasa beliau belajar di Maahad Agama Tanta peringat rendah, ibunya telah meninggal dunia. Ketika itu beliau berusia 15 tahun. Setelah tamat Maahad Tanta, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti al-Azhar.Pada tahun 1952/1953, beliau berjaya menyelesaikan kuliah di Fakulti Usuluddin. Beliau tamat dengan menjadi pelajar terbaik dari 180 orang mahasiswa. Yusuf kemudiannya mengambil pengkhususan di fakulti Bahasa Arab selama dua tahun. Beliau memperolehi ijazah sarjana dan diploma pendidikan dengan pangkat pertama daripada 500 orang mahasiswa.


Pada tahun 1957, beliau menyambung pelajaran ke Akademi Kajian Bahasa Arab Tinggi yang dikelolakan oleh Liga Arab sehingga memperolehi diploma Bahasa Arab dan Sastera. Dalam waktu yang sama, Yusuf mendaftar calon ijazah tinggi di Fakulti Usuluddin dalam bidang tafsir dan hadith sehingga menamatkan pengajian pada tahun 1960. Kemudian, beliau menyiapkan diri untuk mendapatkan untuk mendapatkan Ph.D dalam fiqh al-Zakat yang diwajibkan untuk diselesaikan dalam masa dua tahun. Oleh kerana keadaan politik Mesir cukup gawat ketika itu, beliau terpaksa menanguhkan pengajiannya selama 13 tahun. Akhirnya pada tahun 1973, beliau berhasil memperolehi ijazah Ph.d. Tesis tersebut mendapat pujian dan menjadi kebanggaan kebanyakan ulamak termasuk Mawdudi dan Muhammad Mubarak.


Kini Beliau merupakan tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia ilmuan. Menjadi Tempat rujukan dan tempat menyelesaikan banyak masalah yang berkaitan dengan kotemporari kini.