Thursday, October 28, 2010

Pembacaan Hadis 5. Syeikh Saad Saad Jawish.

10.10pagi: Sebelum pembacaan Syeikh Saad mengijazahkan 'hadis rahmah musalsal bil auwaliah' kepada semua penuntut. Hadis musalsal ini diriwayat dari Al-Alim Hadis Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani dan bersambung sanadnya kepada Baginda Habibuna Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

Sambungan pembacaan hadis sohih bukhari kitab muzara'ah. Hadis ke-2327.

11.45pagi: Majlis pembacaan hadis tangguh pada akhir kitab muzara'ah. Hadis ke-2350.

Majlis berhenti solat dan makan.

No comments: